Zvýšení výnosů

 Čtyřleté leté výsledky pokusů pšenice ozimá - VURV Humpolec za roky 2011, 2014-2016

 Pšenice ozimá Elly – Maloparcelkové pokusy- VÚRV pokusná stanice Humpolec 2015 a 2016

Důležité je i dodržováním zásad racionálního střídání plodin – tím se daří snižovat výskyt plevelů, chorob a škůdců a pomocí předplodiny vytvářet optimální podmínky pro plodinu následnou (což se projeví pozitivně na výnosu a kvalitě pěstovaných plodin). Vyrovnaná struktura plodin a jejich vhodné rozmístění v osevním postupu navíc ovlivňuje příznivě úrodnost půdy a její jednotlivé fyzikální, chemické i biologické vlastnosti, mimo jiné dostatek přístupných živin a dobrou strukturu půdy. Střídání hluboko a mělce kořenících rostlin, okopanin a obilovin, pícnin a zrnin, širokolistých a úzkolistých rostlin, pravidelné organické hnojení, doplňování živin minerálními hnojivy a odstranění limitujících vlastností (např. nedostatek některých stopových prvků – Mg, B, Mn) zajistí tyto základní podmínky a trvalou úrodnost půdy.

Více v sekci výsledky z pokusů