Snížení spotřeby minerálních hnojiv o 20 %

  • efekt Lignohumátů na rostliny lze charakterizovat jako kontaktní a systémový současně
  • postřik Lignohumátem ve směsi s dalšími preparáty zvyšuje odolnost proti smyvu
  • při včasných aplikacích univerzální vliv na tvorbu bohatého kořenového systému, což dále vede k rychlejšímu rozvoji nadzemních částí a samozřejmě zvýšenému příjmu živin
  • ovlivněním poměru C:N směrem k imobilizaci dusíku v půdě je možno při současném snižování dávek minerálních hnojiv zvyšovat výnosy - Lignohumát v půdě zadržuje dusík, který je pak po delší dobu přístupný rostlině a tím se zlepšuje ekologická situace na stanovišti a vytváří se alternativa proti neustálému zvyšování cen minerálních hnojiv
  • výrazné zlepšení zdravotního stavu rostliny vede k zvýšení obranyschopnosti proti plísňovým i jiným onemocněním, v konečném důsledku lze omezit četnost chemických postřiků, snížit jejich dávky či je úplně odbourat
  • zdravý porost rychleji tvoří olistění a silnější nadzemní části, což vede k větší listové ploše a následně uzavírání porostu a následně zlepšení vodního režimu
  • zlepšení průběhu fotosyntézy – zvýšení obsahu chlorofylu v listech
  • v konečném důsledku se použití Lignohumátu projeví zvýšením výnosu a především zlepšení kvality produkce
  • základním rozdílem mezi klasickými humáty a Lignohumátem spočívá v jeho schopnosti (díky vysokému obsahu nízkomolekulárních částí, plně sulfonované vysokomolekulární části  a absenci nerozpustného balastu) vstupovat do pletiv  a tím působit na fyziologii rostliny „zvnitřku“, zatímco ostatní humáty mohou jenom ovlivňovat některé faktory zvnějšku. 

Univerzální efekt použití Lignohumátu je nejlépe vidět v případě společných aplikací s minerálními hnojivy či fungicidy. Zde je možno aplikovat nižší dávky již od 50ti gramů Lignohumátu na hektar. Další velmi efektivní cestou jsou společné aplikace Lignohumátu a insekticidů, kde Lignohumát plní roli antistresového činitele po použití chemického ošetření. Stejně tak doporučujem aplikovat plné dávky Lignohumátu po použití herbicidu na regeneraci porostu.