Popis účinných látek

NPK

Hodnota NPK udává, jaké procento hmotnostních procent tvoří tři základní složky živin pro rostlinu.
Hodnota NPK udává hmotnostní procento tří základních složek živin, které by měla mít rostlina k dispozici pro optimální růst a vývoj:

  • N značí dusík, který je pro růst rostlin zcela nepostradatelný.
  • P značí fosfor, který podporuje tvorbu kořenů, vývoj pupenů a květů.
  • K značí draslík, který zajišťuje pevnost rostliny, zlepšuje její odolnost a chrání rostlinu před možnými infekcemi.

Hnojiva obsahující prvky N-P-K, to je základní výživa rostlin.

Jaké má NPK hnojivo složení a jak rozumět konkrétním hodnotám, kterými vybrané NPK hnojivo disponuje?

Pokud je hodnota NPK 7-9-7, výživa rostliny zahrnuje 7% dusíku, 9% fosforu a 7% draslíku (hmotnostní procenta).

Huminové kyseliny a jejich soli

působí na fyziologii rostliny především jako činitel akumulace živin, které jsou delší dobu přístupné, dále jako regulátor výživy rostlin a také velmi důležitý činitel ochranný – zvýšení obranyschopnosti rostliny proti veškerým stresovým faktorům vč. obranyschopnosti proti různým onemocněním.

Fulvové kyseliny a jejich soli

působí jako velmi důležitý nosič, transportní faktor, který jednak při působení na zelené části rostliny snižuje povrchové napětí membrán a tím umožňuje příjem výživy či účinné látky listem, popř. v půdě umožňuje migraci výživy do kořenového systému rostliny.

Auxiny

Jedná se o rostlinný hormon, který výrazně ovlivňuje růst rostlinných buněk.

Lignohumát Draselný (v pevné podobě) je 100% účinná látka

Námi vyráběný lignohumát draselný bsahuje 50 % lehce rozpustných draselných solí Huminových kyselin a 50 % lehce rozpustných draselných solí Fulvových kyselin, tedy půl na půl. Vyrábí se tlakovou a tepelnou přesnou konverzí čistého Lignosulfonátu (jde o zbytkovou surovinu při výrobě papíru z dřevní hmoty-lignonových vláken – proto LIGNOhumát). Jde o humát 3. generace s nejvyšší koncentrací na trhu.