Ligno AKTIVÁTOR roztok 0,5 l

Návod na dávkování, včetně otevření dávkovací odměrky.

  1. Otevřete víčko pouze na dávkovací odměrce a stlačením nádobky přesuňte požadované množství AKTIVÁTORU.
  2. Moření, 50 ml AKTIVÁTORU / 10 l H₂O (2–4 hodiny).
  3. Zálivka, 10-20 ml AKTIVÁTORU / 10 l H₂O
  4. Listové aplikace, 10-20 ml AKTIVÁTORU / 10 l H₂O.

Chemické a fyzikální vlastnosti

  • Vlhkost max 85%
  • Spalitelné látky v sušině min. 55,0 %
  • Obsah huminových látek v sušině min. 7,0 %
  • Hodnota pH 6,5 – 9,8

Objem: 0,5l

Cena: 349,- Kč